Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

gora

20190417 1Jak co roku zebraliśmy się przed świętami wielkanocnymi by złożyć sobie życzenia. Przybyło dziewiętnastu kolegów z naszego Stowarzyszenia. Był również wśród nas kapelan ks. mjr Piotr Krauze, który na wojskowej emeryturze osiadł w rodzinnych stronach w okolicach Leszna. W restauracji Olimp, siedemnastego kwietnia spędziliśmy kilka godzin. Część z nas uczestniczyła dzień wcześniej w wyjeździe do Zgorzelca dla uczczenia kolejnej, siedemdziesiątej czwartej rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej przez II Armię Wojska Polskiego, w składzie której swój chrzest bojowy przeszedł 69 pułk artylerii przeciwlotniczej.20190417 7

Prezes Stowarzyszenia płk w st. spocz. Mirosław Rochmankowski złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne, krótko zabrał głos kapelan ks. mjr Piotr Krauze nawiązując do Świąt Wielkanocnych. Następnie wszyscy kolejno, bardzo skrótowo, przedstawili swój życiorys wojskowy. Mimo, że większość z nas zna wzajemnie swoje żołnierskie losy, ale wywołaliśmy takie reminiscencje chcąc zapoznać nas bliżej ks. Kapelanowi, ale poprosiliśmy w rewanżu aby ks. kapelan przedstawił swoją wojskową drogę. Potem już było wszystko, co dobre dla podniebienia z kuchni restauracji Olimp. Nie zabrakło oczywiście jajka, którym symbolicznie się podzieliliśmy oraz pysznego żuru.

 

20190417 2

20190417 3

20190417 4

 

 

 

 

 

 

 

20190417 5

20190417 6

 

 

 

20190416 1We wtorek 16 kwietnia 2019 roku członkowie naszego Stowarzyszenia wraz z delegacją żołnierzy 1 Leszczyńskiego dywizjonu przeciwlotniczego udali się autobusem wynajętym przez nasze Stowarzyszenie do Zgorzelca, gdzie odbyły się obchody 74. rocznicy operacji forsowania Nysy Łużyckiej przez II Armię Wojska Polskiego. Forsowanie Nysy Łużyckiej było elementem większej operacji mającej na celu wyzwolenie rejonu łużyckiego, ale przede wszystkim zamknięcie tzw. Kotła berlińskiego i odcięcie sił hitlerowskich walczących na południe od Łużyc oraz w Czechosłowacji, a dążących do połączenia się z wojskami hitlerowskimi broniącymi się w rejonie Berlina. Udaliśmy się, jak w poprzednich latach, na te uroczystości dlatego, że uczestnikiem operacji forsowania Nysy Łużyckiej był 69paplot, który wszedł w tym rejonie do walki z hitlerowskim najeźdźcą właśnie w dniu 16 kwietnia 1945 roku. Data ta w okresie późniejszym, w czasie stacjonowania, najpierw 69paplot, później 69pplot w Garnizonie Leszno została przyjęta jako dzień Święta Pułkowego 69 Leszczyńskiego pułku przeciwlotniczego.

Podróż autobusem minęła w przyjemnej atmosferze. W słonecznej pogodzie i w świetnych humorach dotarliśmy w okolice cmentarza wojennego w Zgorzelcu. Kolega Jerzy Domański pokrótce zapoznał z przebiegiem tzw. Operacji Łużyckiej w kwietniu i maju 1945 roku, w tym z udziałem w tej operacji 69paplot oraz tworzeniem, rozbudową, opieką i pielęgnacją nekropolii w Zgorzelcu – Cmentarzu Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, powstałej po II wojnie światowej, gdzie pochowano prawie 4 tys. żołnierzy, którzy zginęli lub zmarli w wyniku odniesionych ran w czasie walk z wojskami hitlerowskimi w czasie forsowania Nysy Łużyckiej i wyzwalania rejonu Łużyc.

Do oglądnięcia pozostałych zdjęć z uroczystości w Zgorzelcu zapraszamy do naszej galerii. Kliknij tutaj.

20190416 3

Uroczystości zorganizowane przez samorządowe władze miasta i powiatu zgorzeleckiego odbyły się przed Pomnikiem Orła Piastowskiego na Cmentarzu Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego. W uroczystościach uczestniczyły władze samorządowe, kombatanci – żyjący uczestnicy walk na Łużycach, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele duchowieństwa, organizacji pozarządowych, uczniowie szkół oraz społeczeństwo miasta i regionu, a także liczne poczty sztandarowe, w tym poczet sztandarowy 1 Leszczyńskiego dywizjonu przeciwlotniczego.

Ceremonia rozpoczęła się o godzinie 12.00 meldunkiem dowódcy kompanii honorowej o gotowości do uroczystości, który w imieniu dowódcy 23 Śląskiego pułku artylerii przyjął dowódca 3 dywizjonu artylerii rakietowej ppłk Piotr Kobyłecki płk Paweł Świtalski. Po odegraniu Hymnu Państwowego przez Reprezentacyjną Orkiestrę Dętą Kopalni Węgla Brunatnego Turów, okolicznościowe przemówienia wygłosili m. in.: Burmistrz Miasta Zgorzelec i Starosta Zgorzelecki wspominając szczególnie daninę krwi i życia, jaką złożyli żołnierze II Armii Wojska Polskiego w operacji łużyckiej. Przedstawiciel Związku Weteranów i Rezerwistów WP płk w st. spocz. Krzysztof Majer uhonorował odznaczeniami i medalami zasłużonych działaczy regionu zgorzeleckiego. Wręczono również odznaczenia „Za zasługi dla Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych” oraz „Za zasługi dla Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego”.20190416 5

Następnie odmówiono modlitwę w intencji wyzwolicieli Ojczyzny, którą poprowadzili wspólnie przedstawiciele kościoła katolickiego i prawosławnego. Po modlitwie odczytano Apel Pamięci, a po nim salwą honorową oddano cześć żołnierzom poległym podczas operacji forsowania Nysy Łużyckiej. Na zakończenie delegacje złożyły wiązanki kwiatów i wieńce pod Pomnikiem Orła 20190416 4Piastowskiego. Po uroczystości członkowie naszego Stowarzyszenia odwiedzili 13 grobów żołnierzy 69paplot poległych w czasie operacji forsowania Nysy Łużyckiej, pochowanych na tej nekropolii, oddając im hołd. Zapalono również znicze i zatknięto biało-czerwone chorągiewki. Po części oficjalnej żołnierze 23 Śląskiego pułku artylerii z Bolesławca częstowali wszystkich chętnych grochówką wojskową.

 

 

20190416 2Na Cmentarzu Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu spoczywa 3 420 oficerów i żołnierzy w grobach usytuowanych w rzędach i oznaczonych identycznymi płytami z motywem tzw. krzyża grunwaldzkiego. Na zgorzeleckiej nekropolii  pochowano (według stopni wojskowych): 1 podpułkownika Nikifora Jaśkiewicza, 7 majorów, 24 kapitanów, 43 poruczników, 195 podporuczników, 98 chorążych, 7 podchorążych (w czasie wojny zaliczano ich do oficerów).  Pozostali to podoficerowie i szeregowcy. Spoczywa tu także 6 kobiet żołnierzy (sanitariuszek i telefonistek).

plansza 69lpplot

 

Ważnym wydarzeniem w historii każdego pułku Wojska Polskiego było zawsze, obchodzone uroczyście, co roku, święto pułkowe. Na ten dzień w okresie II Rzeczpospolitej, oficerowie wybierali ważną datę z historii wojennej lub pokojowej służby pułku. Potwierdzał to potem w swoim rozkazie dowódca pułku. Były to najczęściej daty związane z rozpoczęciem formowania pułku, nadaniem sztandaru, pierwszym zaprzysiężeniem żołnierzy pułku, przybyciem do miejsca pokojowej służby, przyjęciem szefostwa pułku. Dziś mówi się o patronie pułku. Z okresu wojennego często wybierano daty związane z chrztem bojowym oddziału, najcięższymi bojami, nadaniem oddziałowi za zasługi bojowe Orderu Wojennego Virtuti Militari. Po zakończonej drugiej wojnie światowej, daty święta pułku ustalał minister obrony narodowej. Dopiero po 1989 roku, powrócono do starego zwyczaju wybierania daty święta pułkowego przez żołnierzy pułku.

Dnia 2 września 1944 roku we wsi Kolonia Wrotków koło Lublina rozpoczęło się formowanie 69. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 3. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej. 25 października 1944 roku pułk wraz z całą dywizją został zaprzysiężony w Folwarku Konstantynówka, w rejonie dyslokacji 61. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 3. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej. Później pułk w składzie macierzystej dywizji rozpoczął swój marsz bojowy na zachód, ubezpieczając oddziały 2. Armii Wojska Polskiego w rejonach: Międzyrzeca Podlaskiego, Mrozów i Broszkowa, Łodzi, na Pomorzu Zachodnim, pod Trzebnicą i Oleśnicą.

Na początku kwietnia 1945 roku, po ośmiu miesiącach marszu i przebyciu ponad 1000 kilometrów pułk ześrodkował się nad Nysą Łużycką, w rejonie, z którego niebawem miał wejść do walki.

W dniu 16 kwietnia 1945 roku 69. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej wszedł do walki osłaniając oddziały 9. Dywizji Piechoty 2. Armii, w czasie forsowania Nysy Łużyckiej, na wysokości Rothenburga. Była to ostatnia operacja wojenna Wojska Polskiego, zwana „berlińską”. Był to chrzest bojowy pułku.

O godzinie 6.15 tego dnia rozpoczęło się artyleryjskie przygotowanie natarcia. Zgodnie z planem wszystkie baterie ogniowe pułku uczestniczyły w tym działaniu. W kolejnych dniach walki pułk osłaniał oddziały 2. Armii aż do zakończenia wojny, w dniu 8 maja 1945 roku. W tym dniu wszystkie pułki 3. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (61., 66., 69., 75. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej) ześrodkowały się w rejonie miejscowości Neustadt w Niemczech. W czasie działań bojowych pułk zestrzelił 4 samoloty nieprzyjaciela, zniszczył około 24 punkty ogniowe, wyeliminował z walki około batalionu piechoty. Zniszczył transport kolejowy niemieckiej broni pancernej. W toku walk pułk poniósł straty. Poległo i zaginęło bez wieści 36 żołnierzy, a 34 zostało rannych.

22 maja 1945 roku cała 3. Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej przybyła z frontu do Leszna. Tu zakwaterowała w koszarach przy ulicy Racławickiej. We wrześniu tego roku 3. Dywizja została rozformowana, a na jej bazie utworzony został 86. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej.

Po latach, w 1951 roku, w Żarach sformowany został 80. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, będący w składzie 11. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej. W 1955 roku pułk został wydzielony ze składu dywizji i przeniesiony do Leszna. W 1967 roku rozkazem ministra obrony narodowej pułk przyjął numer, dziedzictwo bojowe i tradycje 69. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej. Od tego roku, starym zwyczajem, pułk na swoje święto przyjął datę wejścia do walki w czasie drugiej wojny światowej, tj. 16 kwietnia. Przez 46 lat, tego dnia, pułk w garnizonie lub w czasie ćwiczeń na poligonach obchodził swoje święto.

Prawie osiem lat temu (w grudniu 2011r.) pułk został rozformowany, a dwa jego dywizjony zostały włączone do 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego.

Autor : Krzysztof Handke

Imieniny

Wtorek, 23-04-2019, Imieniny obchodzą Adalbert, Gerard, Gerarda
Do końca roku pozostało: 253 dni

ZEGAR

Licznik odwiedzin

814807
DzisiajDzisiaj890
WczorajWczoraj1320
Bieżący tydzieńBieżący tydzień2210
Bieżący miesiącBieżący miesiąc33693
WszyscyWszyscy814807